Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” este selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013 (POS DRU) şi este co-finanţat din Fondul Social European.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani (2010 – 2013), fiind implementat în parteneriat cu European Foundation for Quality in eLearning – EFQUEL, Universitatea Politehnica din Bucureşti (specializarile Chimie, psihopedagogie), Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Bucureşti, OMNIA Internaţional şi Contrast Advertising.

Programele ce urmeaza a fi implementat in cadrul proiectului sunt programe de conversie profesionala de nivel postuniversitar cu durata de 4 semestre/120 puncte credit, organizate in baza legii nr 94/1995, art. 161, forma de invatamant la distanta.

Programele se finalizeaza cu examen de absolvire, promovarea acesteia conferind dreptul de a obtine o diploma si de a profesa in noua specializareInformatii suplimentare


http://proiecte.pmu.ro
     
(c) Copyright 2004-2011, DPPD-SSU.
Ultima actualizare 19 iunie 2010