Prezentare


      Departamentul este o structura organizatorica si functionala distincta in cadrul Politehnicii, abilitata sa asigure pregatirea initiala si perfectionarea continua pentru cariera didactica la toate specializarile integrate universitatii. Conceptia si metodologia specifica pregatirii in profesia de cadru didactic pentru disciplinele tehnologice dainuie in Politehnica din anul universitar 1950-1951, prin infiintarea Catedrei de Pedagogie. Cititorul si conducatorul acestuia a fost prof.univ.dr.doc., membru corespondent al Academiei Romane, Stanciu Stoian. De atunci si pana in prezent functioneaza fara intrerupere, cu modificari pe parcurs sub raport normativ, de structura, de continut si functionale in scopul atingerii unor standarde ridicate de performanta si eficientta. Spiritul academic, concretizat in activitatea didactica de valoare, cercetarea stiintifica, acumularea de idei si experiente novatoare pentru pregatirea integrala a profesorilor ingineri n-au incetat nicicand in U.P.B.

      DPPD-SSU este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, înființată prin O.M. 3969/30.05.1997, abilitată să:

     - coordoneze activitățile privind concepția, conținutul și metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic, prevăzute în planurile de învățământ ale facultăților, în programele analitice și în activitățile didactice de curs, seminar și de practică pedagogică; atingerea unor nivele ridicate de performanță și eficiență în concordanță cu standardele moderne ale profesiunii de profesor; pregatirea pentru cariera didactica se realizeaza pe 2 niveluri – Nivel I si, respectiv, Nivel II.:
  Nivelul I (inițial): acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar, cu satisfacerea a două condiții:
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licență.**

     - implementeze soluțiile de modernizare a învățământului și de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum și ca transfer direct de informații și de experiență între cadrele didactice universitare din structura DPPD și profesorii din școlile de aplicație, unde studenții efectuează practica pedagogică;

     - organizeze activitățile de pregătire continuă în specialitate, psihopedagogie și metodica predării specialității a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, inclusiv organizarea și desfășurarea examenelor de definitivare în învățământ și obținerea gradului didactic II și I, conform standardelor și metodologiei stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;


     - ofere servicii de consultanță psihopedagogică pentru studenții și cadrele didactice care se confruntă cu dificultăți în procesul educațional, pentru comunicare eficientă și integrare școlară, socială și profesională optimă;

     - promoveze cercetarea științifica fundamentala și aplicativa în domeniu, prin publicații, contracte de cercetare, consultanță, sesiuni științifice, editarea de culegeri, îndrumare didactice etc.

     Asadar , Misiunea DPPD are trei componente principale:
  a) formarea inițială pentru profesiunea didactică a studenților și, după caz, a absolvenților învățământului universitar, în vederea dobândirii competențelor și a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar și universitar;
  b) formarea continuă și perfecționarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare/perfecționare periodică, prin programe de studii universitare de masterat, precum și prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere a gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar;
  c) cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul științelor educației, în concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele de evoluție a învățământului și a științelor educației pe plan național și european.


Colectiv

Personal didactic:
Conf. univ. dr. Mircescu Mihai
Conf. univ. dr. Moldoveanu Michaela
Conf. univ. dr. ing. Oproiu Gabriela Carmen
Conf. univ. dr. Litoiu Nicoleta
Lect. univ. dr. Pachef Ramona Cristina
Lect. univ. dr. Serbanescu Laura
Lect. univ. dr. Stancu Ioana
Lect. univ. drd. ing. Chicioreanu Teodora Daniela
Lect. univ. drd. Negreanu Mirela
Lect. univ. drd. Mihalcea Gabriel Arin
Asist. univ. dr. Tebeanu Voichita Ana
Asist. univ. drd. Nita Simona Nicoleta
Asist. univ. drd. Gabureanu Simona
Asist. univ. drd. Radu Simona
Asist. univ. drd. Chircu Sorina
Asist. univ. drd. Epurescu Oliviana
Asist. univ. Rosca Andreea

Profesori asociati:
Conf. univ. dr. Fratila Ion
Conf. univ. dr. Porumb R
Prof. Necsulea D.
Prof. ing. Voicu M.

Personal auxiliar:
Ghergu Aurora - secretara perfectionare
Stancu Anisoara Maria - secretara


Amplasare

< Splaiul Independentei 313 Bucuresti
Rectorat, R318-R320


Mijloace de transport:
- Metrou : Statia Politehnica sau Statia Grozavesti
- Autobuz:336;236;137(Statia Politehnica); 105, 139 (Statia Gen. V. Milea)
- Troleibuz: 61;62;(Statia Politehnica) 71;93(Statia Gen. V. Milea)
- Tramvai: 12,2,11,35


(c) Copyright 2004-2010, DPPD-SSU.
Ultima actualizare 19 iunie 2010